Golau Media provides photographic services to businesses, organisations and the media.

We create Google virtual tours for your business that appear on Streetview, alongside search results and maps, and even on your own website.

We have worked for the BBC, Google, national magazines, museums, local councils, supermarkets, sports events, and local businesses in Wales.

Our portfolio includes product photography, event photography, and commercial photography – we pride ourselves on being able to fulfil the brief for a wide variety of jobs at a competitive price.

We also work with local partners to provide video and web services on larger projects.

 Mae Golau Media yn darparu gwasanaethau ffotograffig i fusnesau, sefydliadau a’r cyfryngau.

Rydym wedi gweithio i’r BBC, Google, cylchgronau cenedlaethol, amgueddfeydd, cynghorau lleol, archfarchnadoedd, digwyddiadau chwaraeon, a busnesau lleol yng Nghymru.

Mae ein portffolio yn cynnwys, ffotograffiaeth cynnyrch ffotograffiaeth digwyddiad, a ffotograffiaeth masnachol – rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i gyflawni’r brîff ar gyfer amrywiaeth eang o swyddi am bris cystadleuol.

Rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid lleol i ddarparu gwasanaethau fideo ac ar y we ar brosiectau mwy.

Robert Price

/ Cadwyn Clwyd

"You've done an excellent job with the photos for the Cadwyn Clwyd food directory"

Gwyn Jones

/ Oriel Plas Glyn Y Weddw

"The virtual tour looks fantastic!"

"Our customers love the virtual tour and we're getting loads of new business through Google"